Landgren i politiken

Med övertygelsen om att alla politiska beslut och all lagstiftning ytterst går tillbaka på etik och människosyn vill jag kommentera en del av det som händer i politikens Sverige och - något mer sällan - övriga världen. Min utgångspunkt är kristdemokratisk politisk filosofi. Vill även kommentera aktuell litteratur, som är viktig i mitt politiska arbete.

Min bilder
Namn:
Plats: Göteborg, Sverige, Sweden

2006-06-01

Göteborg och Stockholm

Nog finns det en gammal rivalitet mellan Göteborg och Stockholm. I huvudstaden finns kungahuset, statsmakterna och fortfarande de flesta myndigheterna. Då vill också andra vara där. Det är fullt logiskt. Göteborg har fått klara sig själv. Här har företrädare för de stora handelshusen, rederierna och industrierna tagit ledning i att bygga samhället och dess framtid. Stora privata donationer och initiativ ligger bakom mycket, som sedan staden förvaltat och byggt vidare på. Det räcker med att nämna Sahlgrenska, Chalmers, Calanderska, Ekmanska, Röhsska etc. När det gäller universitet och högskola har det varit på samma sätt. För att på senare tid skapa rättvisa mellan högskolor över landet har det skapats jämförbara fördelningssystem. Men på senare tid har detta system förbigåtts och olika slags statliga bidragsinnovationer har kommit till, som av någon märklig anledning tycks gynna högskolebildningar i hufvudstaden. Visst, finns där mätbara skäl vad gäller "performance" och andra relevanta skäl, så är det inte så mycket att säga. Men om det tillkommer nya statliga utgiftsposter för sådant som hos andra kräver långsiktig planering, och som dessutom ser ut att permanentas, då är det rimligt att få sakliga svar från ansvarig mininster. Skrev om detta häromdagen i Göteborgsposten under rubriken Så missgynnas konstskolorna i Göteborg.