Landgren i politiken

Med övertygelsen om att alla politiska beslut och all lagstiftning ytterst går tillbaka på etik och människosyn vill jag kommentera en del av det som händer i politikens Sverige och - något mer sällan - övriga världen. Min utgångspunkt är kristdemokratisk politisk filosofi. Vill även kommentera aktuell litteratur, som är viktig i mitt politiska arbete.

Min bilder
Namn:
Plats: Göteborg, Sverige, Sweden

2006-05-07

Skomakare bliv vid din läst!

Appelles, en av senantikens och hellenismens främsta konstnärer, sägs ha blivit ilsken en gång när hans konstverk kritiserades av en skomakare. Ne sutor ultra crepidam! fräste han till. Skomakare bliv vid din läst! Var och en gör bäst i att hålla sig till sitt område, menade han. Göteborgsposten ironiserar nu i dagens tidning på ledarsidan under rubriken Tyket med mig för att jag varnar för Göta älvbron. Jag är ju varken brobyggare eller civilingenjör. GP menar uppenbarligen att en politiker och idéhistoriker inte kan veta något om hållfasthet och Göta Älvbron. Men är det inte något som inte stämmer i GP:s skämtsamma anslag? Vad? Jo, om det är något man inte kan, så är hemligheten bara den att ta kontakt med någon som... kan. Svårare än så behöver det inte vara. Jag har tagit kontakt med t. ex. Trafikkontorets och Vägverkets experter. Eftersom Göta älvbron ligger under Göteborgs ansvar har jag, till socialdemokraternas förtret, gått vid sidan av den så kallade linjeorganisationen och fått information direkt från sakkunniga. Undrar om det inte är så man ska arbeta som politiker? När jag själv inte har expertkompetensen, då söker jag mig till den. Hur ofta det behövs, kanske en politiker inte behöver avslöja... Om jag inte fått något om bakfoten är det också så demokratin fungerar och ofta så politiker måste arbeta. När vi t. ex. inte kan göra professionella bedömningar om vilka investeringar det är som måste göras, om vilken sjukvård som ska bedrivas och om vilka reparationer Göta älvbron behöver om det fortfarande går att lappa och laga den, så anlitar vi experter och efter en helhetsbedömning tar vi ställning och fattar beslut. Men GP tycker jag ska hålla mig vid min läst. Betyder det månne att jag inte ska varna för något som experter dömer ut? Varken GP:s journalister, antar jag, eller jag är sakkunniga i hållfasthetslära, men nog gör vi väl i att lyssna på experter och förmedla det som sägs? Nu har jag inte gjort något annat och jag antar att GP dagligen gör samma sak.
Värre vore det dock för mig om Trafikkontorets experter menade att jag hade fel i sak och borde hålla mig vid min läst. Då skulle citatet från Appelles få sin ursprungliga tyngd och verkan, och jag skulle tystna omedelbart. GP:s Tyket har nu inte riktigt samma tyngd som Trafikkontorets experter. GP är inte i hållfasthetslära och brobygge en motsvarighet till konstnären Appelles. Därför fortsättar jag att varna för Göta älvbron och "Tyket" kanske, mirabile dictu, borde förbli vid sin läst. Å andra sidan var det ju just "Tyket", så jag tar det inte fullt så allvarligt, men jag hade ju kunnat få lite bättre sällskap...än Göran Persson och Bert Karlsson...