Landgren i politiken

Med övertygelsen om att alla politiska beslut och all lagstiftning ytterst går tillbaka på etik och människosyn vill jag kommentera en del av det som händer i politikens Sverige och - något mer sällan - övriga världen. Min utgångspunkt är kristdemokratisk politisk filosofi. Vill även kommentera aktuell litteratur, som är viktig i mitt politiska arbete.

Min bilder
Namn:
Plats: Göteborg, Sverige, Sweden

2006-05-07

Bluffar Messing om ny älvförbindelse?

Följande pressmeddelande skickade jag ut
i fredags den 5 maj 2006

Bluffar Messing om ny älvförbindelse?
- Infrastrukturministern verkar skicka dubbla signaler kring ny älvförbindelse för biltrafiken i Göteborg. "Löfte" i GT är ju knappast detsamma som "ny diskussion" i GP. Ingen har väl trott att frågan inte får eller skall diskuteras? Nej, jag kräver raka besked från Messing å göteborgarnas vägnar! Det räcker inte med att endast diskutera frågan och vad är ett löfte värt med socialdemokraternas beroende av miljöpartiet? Staten kan heller inte räkna med finansiering från Göteborg, som har en spröd och ålderstigen Göta Älvbro att åtgärda. Det sa Per Landgren i en kommentar till den fråga han idag lämnade in i riksdagen till Ulrica Messing om en ny älvförbindelse i Göteborg.
- En ny Göta älvförbindelse fanns med i regeringens planer för 2002, men försvann 2004, efter krav från Miljöpartiet. En ny tunnel kostar bortåt fyra miljarder kronor, men förbindelsen finns inte med i regeringens planer fram till 2015. Har Messing lovat eller bara öppnat för en ny diskussion? Socialdemokraterna i Göteborg verkar vara tagna på sängen och man kan fråga sig om Messing verkligen tror att det finns en trygg politisk majoritet bakom de förslag som ministern nu antingen "lovat" eller bara öppnat för, fortsätter Landgren.
- Tingstadstunneln befinner sig även den i en kritisk status, där den "flyter omkring i leran". Förbindelsernas status i kombination med stort trafiktryck har lett till att det sedan länge funnits ett stort behov av
en ny förbindelse, fortsätter Landgren.
- Götaälvbron har varit pensionsfärdig en längre tid. Problemen med
bärigheten kan rent av vara livsfarliga, då den bärande stålbalkkonstruktionen är gammal och spröd. Exempelvis får tyngre fordon inte längre köra i de yttre körfälten. Experter har uppskattat att bron är "slut" senast 2020, men årtalet är mer eller mindre gripet ur luften. Allvarliga sprickor har redan uppstått i huvudbalkarna och då är risken stor för snabba brottsförlopp. Mot bakgrund av de stora problemen här i Göteborg med såväl Tingstadstunneln som Göta älvbron måste vi ha klara besked från regeringen om såväl planer som finansiering. Det duger inte att skjuta från höften, bara för att det är valår, avslutar Landgren.