Landgren i politiken

Med övertygelsen om att alla politiska beslut och all lagstiftning ytterst går tillbaka på etik och människosyn vill jag kommentera en del av det som händer i politikens Sverige och - något mer sällan - övriga världen. Min utgångspunkt är kristdemokratisk politisk filosofi. Vill även kommentera aktuell litteratur, som är viktig i mitt politiska arbete.

Min bilder
Namn:
Plats: Göteborg, Sverige, Sweden

2006-04-24

Svt-ombudsmannen och Darwin

Efter det famösa Vetenskapsmagasinet Forskning om evolutionen onsdagen den 19 april om Gud, skrev jag dagen efter följande till svt-ombudsmannen Claes Elfsberg.

"Hej Claes,
vill uppmärksamma dig på Vetenskapsmagasinet igår. När det gäller kravet på opartiskhet, så anser jag att redaktörerna inte levde upp till detta. Programmets redaktörer borde t ex få kunskap om att såväl forskare som lekfolk på förutom rent vetenskapliga grunder även av vetenskapsteoretiska och vetenskapshistoriska skäl kan vara kritisk mot och avvaktande inför modern biologisk evolutionslära och till och med anse den för felaktig vad gäller vissa väsentliga slutsatser. Naturligtvis är den moderna evolutionsteorin en vetenskaplig teori, men som sådan kan den inte identifieras med sanning. Orsaken är att det ligger i den vetenskapliga teoribildningens natur att en vetenskaplig teori faktiskt är provisorisk och ibland helt felaktig och ändå vetenskaplig. Detta gäller ännu mycket mer när hela händelseförloppet, som ska förklaras, oavsett om det är fiktivt eller reellt, är av historisk natur och dessutom har metafysiska förutsättningar och implikationer.
Har själv lärt mig att man ska låta ståndpunkter företrädas av sina bästa förespråkare. Vad gör Svt? De ställer etablerade forskare mot elever från "bibelbältet". Det är inget annat än patetiskt. De pekar dessutom ut vissa befolkningsgrupper som mindre kunniga och lokaliserar dem geografiskt. Okunnighet kan säkert identiferas bland många åsiktsföreträdare, men det behöver faktiskt inte ha med sanning att göra. Att dessutom i dagens samhälle stå för något annat än nydarwinistisk evolutionslära kräver kanske mer av kunskap, insikt och civilkurage än att stå för något som faktiskt finns med från skolstarten och genomsyrar media. Enligt min mening är programmet ett uttryck för åsiktsimperialism av värsta slag. En del ledande forskare, även biologer, står inte för modern nydarwinistisk evolutionsteori. Det är inget konstigt med det. Några av dem förenar evolutionslära med kristen tro. Andra inte. Dylika forskare finns även i Europa och i Sverige. Sverige är ett bra samhälle i alla fall. Vi kan förbättra vår välfärd och internationella solidaritet oavsett evolutionslära. Inget, inte ens utbildningens kvalitet, står och faller med att alla ska behöva svära något slags trohetsed till en vetenskaplig teori. Månne är det ett slags sjuklig oro från programmets redaktörer, som förmodligen är metafysiskt betingad. I min blogg har jag skrivit om programmet och dessutom bifogat min motion i Riksdagen om skolundervisning i ursprungsfrågor. Den delvis komplexa bilden i ursprungsfrågor kan faktiskt göras nyanserad. Detta misslyckades Svt:s Vetenskapsmagasin med."

Ombudsmannen skrev dagen därefter följande:
"
Hej Per och tack för ditt mail.
Jag har nu tittat på programmet i fråga och kan för min del inte se att det på något sätt brister när det gäller kraven på saklighet och opartiskhet.
Med detta sagt vill jag ändå påminna om att det inte är min sak att avgöra detta. Har du synpunkter på om något av SVT:s program inte skulle leva upp till sändningstillståndets krav, så är det naturligtvis till Granskningsnämnden du skall vända dig.
adressen dit är: grn@grn.se

mvh
/Claes Elfsberg"

Jag svarade med:
"
Hej Claes,
När du skriver att du för din del " inte [kan] se att det på något sätt brister när det gäller kraven på saklighet och opartiskhet" och samtidigt inte bemöter något i min argumentering, inser jag att vi har något som vi skulle kunna kalla kommunikationsproblem. Skulle jag gärna diskutera detta med dig mellan fyra ögon. Det finns uppenbarligen en del att gå igenom, för att du ska kunna ta till dig och inse allvaret i min kritik.
hj h
Per Landgren"

och

"
Vi skulle till och med kunna se programmet tillsammans.
Per"

Har inte fått något svar på det senare.

6 Comments:

Blogger Julia said...

Jga misstänker att han inte vågar träffa dig och än mindre se programmet med dig... Han vet ju att han inte skulle ha något att sätta emot även om han låtsas annat!

10:36 fm  
Blogger Rikard said...

Hej Per,

Att som du gör påstå att det finns seriösa forskare inom biologin som är kritiska mot och avvaktande inför modern biologisk evolutionslära är en lögn, och det vet du mycket väl.

2:55 fm  
Blogger Rikard said...

...och för att fortsätta på samma spår, du försöker verkligen föra in den amerikanska debatten om ID i Sverige, men de som följt debatten i USA kan redan alla dina argument eftersom du kopierar dem rakt av därifrån.

Att båda sidor ska höras i debatten är precis det som kreationister här propagerar för, och en del journalister går på det. Men på sistone har det faktiskt skett en uppryckning och journalister tar inte alltid med ID-förespråkarnas lögner.

Jag hoppas du inte får någon framgång i Sverige...

3:01 fm  
Blogger Per Landgren said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

12:31 fm  
Blogger Per Landgren said...

Nej, Rikard, det finns visst seriösa forskare inom biologin, som är kritiska till och avvaktande inför modern biologisk evolutionslära. Om det inte hade varit så, hade jag inte skrivit så. Och vad gäller den amerikanska debatten vet jag inte vilka argument du avser. Brukar inte planka rakt, men visst finns det en hel del att lära av andra. Brukar inte du göra det Rikard?

12:36 fm  
Blogger mattias said...

Hej Per!

Skulle du kunna berätta vilka seriösa forskande biologer du hänvisar till som är tveksamma till evolutionsteorin?

mvh
mattias

9:02 fm  

Skicka en kommentar

<< Home