Landgren i politiken

Med övertygelsen om att alla politiska beslut och all lagstiftning ytterst går tillbaka på etik och människosyn vill jag kommentera en del av det som händer i politikens Sverige och - något mer sällan - övriga världen. Min utgångspunkt är kristdemokratisk politisk filosofi. Vill även kommentera aktuell litteratur, som är viktig i mitt politiska arbete.

Min bilder
Namn:
Plats: Göteborg, Sverige, Sweden

2006-04-12

Kan jämställdhet tvingas fram?

Till riksdagen regnar det in många frågor inte minst via e-brev. Det är inte minst gymnasieelever som ställer frågor för projektarbeten, men även universitetsstuderanden gör detsamma. Ibland undrar jag om det inte också är andra som frågar under täckmantel av att vara elev, för att locka ut oss och andra politiker på banan. Nu senast fick jag en del frågor om jämställdhet. Att det var någon på vänsterkanten var uppenbart och kanske kan frågorna och svaren vara till användning för någon och kanske till och med roa någon.

TIll frågorna i kursiverad stil och svaren!

1. Finns det, enligt er, biologiska eller andra "oföränderliga" skillnader mellan män och kvinnor som påverkar vilka "roller" eller uppgifter man väljer i samhället? Har pojkar och flickor naturligt olika behov i t ex undervisning?
Denna fråga ska faktiskt humanbiologisk fackvetenskap svara på. Men den politiker som inte är öppen för att könsskillnader är "konstitutionellt" betingade och kan yttra sig i olika biologiska mekanismer och funktioner, vilket i förlängningen kan ge upphov till politiska konsekvenser, den politikern borde syssla med något annat.

2. Ni tror mycket på familjen, trots det vill ni inte använda kvotera
föräldraförsäkringen eller på annat sätt tvinga den att bli mer jämställd. Tror ni att det går att få bort alla jämställdhetsproblem inom familjen utan något tvång?

Vi löser inte jämställdhetsproblem med statligt sanktionerad tvångsstyrning på det individuella planet. Det är ett brott i sig mot mänskliga fri- rättigheter. Familjen har att bestämma själv hur den fördelar sina arbetsuppgifter. Visserligen kan säkert åsikter om detta gå isär även i vårt parti, men vi betraktar familjen som en suverän naturlig gemenskap, som inte ska styras av politiker.

3. Räcker det med frivillig information för att förändra mäns attityder och handlingssätt? Om nej, vad behövs i så fall mer?
Nej, information ska naturligtvis finnas i skolundervisning också, men strukturella orättvisor ska åtgärdas genom förändrade attityder och fria ansvarsfulla och medvetna livsval. Inte genom offentlig social ingenjörskonst.

4. Anser ni att det finns ett patriarkat eller liknande?
Vårt parti är inte radikalfeministiskt i den meningen att vi står för något slags defaitistisk antropologi med en predeterminerad djupstruktur i människans natur och med en oundviklig konflikt mellan könen. Däremot menar vi att traditionella könsroller mycket väl kan tvinga in inte minst kvinnor i orättfärdiga sociala strukturer. Dessa kan dock förändras genom attitydförändringar och därmed människors medvetna val och handlingar. Innehållet i en traditonell könsroll och att en kvinna eller man utför den behöver dock inte vara fel i sig i det specifika fallet och på det individuella planet, så länge den är ett resultat av människors fria val.

5. Ni anser inte att man bör skuldbelägga alla män för vad ett fåtal orsakar. Trots detta så drar nästan alla män nytta av kvinnors underordning och vare sig de bygger upp den eller inte (genom t ex våld och/eller aktiv diskriminering), är de då inte också delaktiga?
Frågan måste faktiskt underkännas. Vad menar du med att "nästan alla män" "drar...nytta av kvinnors underordning"? Innehållet i detta påstående måste klargöras, om det nu ens är möjligt. Anser du att utförandet av en viss typ av arbetsuppgifter, t ex de i ett hem, är direkt relaterade till underordning? Om så, menar jag att du har fel.

6. Enligt vänsterpartiet är det viktigt att vi har en fortsatt stark offentlig sektor då en avveckling av denna lätt leder till att arbetet som förut låg på staten läggs på kvinnorna i familjen, vad anser ni om det?
Det är precis tvärtom. Genom en stor offentlig sektor "tvingas" inte minst kvinnor att arbeta inom t ex vårdyrken till alltför låga löner och under allt för dåliga förhållanden. Vänsterpartiets politik innebär att en orättfärdig monopoliserande struktur på arbetsmarknaden konserveras. Med solidarisk finansiering men konkurrens i produktionsledet kan vårdyrkena ges den respekt och status de är värda och lönerna kan pressas uppåt på grund av konkurrens och kvalitet. Den offentliga sektorn arbetar i direkt mening med människor. Alla de kvinnor och män, som arbetar där är värda långt mer uppskattning och högre löner än vad de offentliga arbetsgivarna (ofta vänsterpartister i samarbete med socialdemorater!) är beredda att ge och betala.

7. Om jag har förstått det jag läst från er rätt så anser ni inte att män ska behöva förändra på sig speciellt mycket utöver att ta mer ansvar för barnen samt släppa in kvinnor i mansdominerade yrken, detta ska ske genom att man förändrar attityder. Har jag uppfattat er rätt?
Attitydförändningar är vårt svar. Människor är inga pavlovska hundar. Din fråga antyder en reduktionistisk människosyn, som är oss helt främmande.

1 Comments:

Blogger Panta Rei said...

På tal om jämställdhet...

vänsterpolitiker säger ju jämt att ert vårdnadsbidrag binder kvinnorna vid spisen ?

Jaha?

A-Kassa = vårdnadsbidrag !!

Kan säga att i Eskilstuna är hela bidrag-systemet Kalle Anka,
jag kände flera som tex valde att stanna hemma o serva familjen på A-Kassa (=det vårdnadsbidrag som s a s "inte finns") bilmekaniker tar A-Kassa o lagar bilar svart istället osv
Svenska politiker snackar bara skit om att folk inte vill förlänga A-Kassan:
Arbetade själv på datortek en sorts system för A-Kasse förlängning där tex ingen småbarnsmamma såklart ville ta jobb - OK i sig men varför ska de släpas till datortek mm för att förlänga "a-kassa" ??
Systemet är ruttet rakt igenom, när man ser det på gatunivå och inte bara sitter i sammanträdesrum o bläddrar i pärmar
Jag fattar inte varför ingen vettig människa reagerar.

Bidragsystemen borde slopas:
Kan man säga att en utsatt grupp har mer rätt till skattepengar än andra?
A-Kassa är ju 90% skattepengar!
Dagens skeva system innebär tex att en studerande med stora studielån sitter bänkgranne med en som får betalt av samhället via A-kassan, eller att en socialbidragstagare trakkas mer än en A-kassetagare

Genom att slopa A-Kassa, socialbidrag, pensioner, sjukförsäkringar, studiebidrag
och ersätta med ett grundtrygghetssystem där du har rätt till ett visst belopp om du bevisligen är sjuk, ej arbetsför, studerar, eller över en viss ålder så framstår ett långt effektivare och rättvisare system.

Om någon som arbetar vill ha högre ersättning vid arbetslöshet eller sjukdom så kan ju han/hon försäkra sig till det -- som alla andra försäkringar.

Arbetsinkomster upp till det årliga grundtrygghetsbeloppet blir registrerbara men inte skattepliktiga.

Så kommer man in på en arbetslinje snarare än dagens svartjobbslinje:
inte minst svartjobb som sker parallelt med att ta A-Kassa.

Idén skulle dock inte vara att komma åt dom som får A-Kassa, snarare att skapa ett effektivare system rättvist för alla....

Jämställdhet alltså!

Peter
Dublin Irland

10:11 em  

Skicka en kommentar

<< Home