Landgren i politiken

Med övertygelsen om att alla politiska beslut och all lagstiftning ytterst går tillbaka på etik och människosyn vill jag kommentera en del av det som händer i politikens Sverige och - något mer sällan - övriga världen. Min utgångspunkt är kristdemokratisk politisk filosofi. Vill även kommentera aktuell litteratur, som är viktig i mitt politiska arbete.

Min bilder
Namn:
Plats: Göteborg, Sverige, Sweden

2006-04-12

Hög tid för en ny Göta Älvbro!

I måndags den 10 april ville Göteborgstidningen GT intervjua mig om Göta Älvbron och dess tillstånd. De visste om att jag redan i höstas motionerade om att bron borde pensioneras och att staten borden ta sitt ansvar. Bron är en viktig inre pulsåder för hela Göteborg och en trafikinfarkt hotar om den inte klarar av sin uppgift. Redan dagen efter inträffade en allvarlig incident. En sopmaskin fastnade i cykelbanan, när en betongsplatta under gick sönder och öppnade ett stort hål ned mot vattnet. Det blev en stor uppståndelse här i Göteborg och kommunala socialdemokrater tvingas inse att det är bråttom med en ny Göta älvbro och underhållsarbeten tills dess en ny bro står färdig. Efter kontakter med experter släppte jag följande pressmeddelande, vilket ledde till GT artikel idag och TV-intervjuer från såväl Västnytt som GT:s eget lokala nyhetsprogram på kabel-TV.

Låt inte Götaälvbron bli en budgetfråga!
- Indikationer på mina värsta farhågor besannades under tisdagen när delar av Götaälvbron spärrades av efter delar av cykelbanan rasat. Göteborgarnas säkerhet är i fara. Göta Älvbron borde redan ha pensionerats. Nu krävs politisk handlingskraft så att en ny Göta älvbro kan stå färdig absolut senast 2020! Socialdemokraterna vill naturligtvis binda upp opposotionen och försöka dra det i långbänk, eftersom de inte avsatt några budgetmedel till det, säger Per Landgren i en kommentar till Götaälvbrons stängning under tisdagen.

- Götaälvbron har varit pensionsfärdig en längre tid då den är ytterst svag och skröplig. Problemen med bärigheten kan rent av vara livsfarliga. Under de snart sjuttio åren har de bärande konstruktionerna försämrats i en sådan takt att läget är allvarligt. Tyngre fordon får inte längre köra på de yttre körfälten. Huvudproblemet är att bron är en svetsad stålbalkkonstruktion och under slutet av 30-talet hade man inte kontroll över stålets kvalitet. Bron har således inte åldrats genom nötning utan genom inre sprödning, fortsätter Landgren.

- Experter har uppskattat att bron är "slut" senast 2020. Allvarliga sprickor har redan uppstått i huvudbalkarna och då är faktiskt risken stor för snabba brottsförlopp! Men eftersom ingen riktig kontroll kan göras är det heller ingen som vet säkert. Åtgärderna inriktas nu på att plåstra om och varna. Omplåstringen sker genom att man nu monterar utanpåliggande förband på balkkonstruktionen, för att säkra upplåten bärförmåga fram till år 2020, fortsätter Landgren.

- Det är således hög tid att dundra i varningsklockan! Den som slår på varningstrumman riskerar kritik, men vare sig tjänstemän eller politiker är till för att skydda systemet, överordnade eller den politiska majoriteten. Vi ska skydda medborgarna! De tekniska varningsklockorna klämtar nu så högt att en ny Göta älvbro måste prioriteras omedelbart. Något annat vore oansvarigt, avslutar Landgren.