Landgren i politiken

Med övertygelsen om att alla politiska beslut och all lagstiftning ytterst går tillbaka på etik och människosyn vill jag kommentera en del av det som händer i politikens Sverige och - något mer sällan - övriga världen. Min utgångspunkt är kristdemokratisk politisk filosofi. Vill även kommentera aktuell litteratur, som är viktig i mitt politiska arbete.

Min bilder
Namn:
Plats: Göteborg, Sverige, Sweden

2006-03-14

Lex Uggla

Under hela hösten har det varit debatt kring förmögenhetsbeskattning av företagare. Det hela personifierades av artisten Magnus Uggla, som förmögenhetsbeskattades på kapital i sitt eget bolag. Enligt gällande lagstiftning är det inte skatteplikt för tillgångar, som ingår i näringsverksamhet, om de brukas, omsätt eller på annat sätt används i verksamheten. Förmögenhet som hör till kapitalförvaltning är däremot skattepliktig. Vad som nu ingår eller inte ingår i den löpande verksamheten är en tolkningsfråga för Skatteverket.

Trots stora ord från Per Rosengren (v) i höstas om att Lex Uggla är "grotesk" backar nu vänsterpartiet från sin egen politik. Lex Uggla får leva vidare trots att den borgerliga oppositionen stod samlad idag, när Skatteutskottet behandlade frågan, och trots att vänsterpartiets representant i utskottet Marie Engström uttalat sig starkt kritiskt mot den. Vänsterpartiets alla löften och utspel om en rimligare beskattning av företagande i Sverige verkar vara noll och intet värda. Motioner som skrivs på hösten vill man knappt kännas vid på våren när läget blir skarpt. En regelförändring får enligt vänsterns representant inte kosta något, vilket är en absurd ståndpunkt.

Den 12 februari utsåg Dagens Nyheter Per Rosengren till en av fyra hjältar som vågat trotsa regeringen. Det visade sig vara en ganska missvisande utnämning. Snarare är det bedrägligt för landets företagare och företagarorganisationer när en riksdagsledamot säger sig stå för en sak för att sedan vika sig så snart socialdemokraterna visat regeringspiskan. Till detta kommer att det är svårt nu för tiden att veta ens om vänsterns ledamöter i utskottet har sitt eget parti med sig. Har svårt att se att en mer gammaldags vänster skulle gå i bräschen i förmögenhetsskattefrågan.